Πολιτική κράτησης και ακύρωσης / Reservation and cancellation policy

  • Ο επισκέπτης θα χρεωθεί τη συνολική τιμή της κράτησης όποια στιγμή και αν ακυρώσει / The guest will be charged the total price of the reservation if they cancel at any time
  • Ο επισκέπτης θα πρέπει να προπληρώσει τη συνολική τιμή της κράτησης οποιαδήποτε στιγμή / The guest will be charged a prepayment of the total price of the reservation at any time
  • Check-in από 15:00 έως 23:00 / Check-in from 15:00 to 23:00
  • Check-out από 09:00 έως 11:00 /Check-out from 09:00 to 11:00
  • Οι επισκέπτες χρειάζεται να καταχωρήσουν στην φόρμα κράτησης ΑΦΜ ή αριθμό διαβατηρίου αν δεν είναι Έλληνες πολίτες / Guests must provide passport number on the reservation form
  • Οι επισκέπτες χρειάζεται να να καταχωρήσουν στην φόρμα κράτησης αριθμό κινητού τηλεφώνου  / Guests must prove mobile number  on the reservation form